Česky English Deutsch

Ke Skalám 651
261 01 Příbram

Drobečková navigace

Úvod > Příložné vibrátory

Příložné vibrátory

Typy příložných vibrátorů

Základní informace

Princip příložných vibrátorů

Co je to vlastně příložný vibrátor?OBRÁZEK VIBRÁTOR - PODSTRÁNKA-min.png

Jde o zdroj rotující síly, skládající se z:

 • vestavného elektromotoru s redukovaným výkonem
 • hřídele elektromotoru, který je vyveden na obou stranách
 • nevývažků, umístěných na koncích hřídele a zakrytých víky
 • tělesa, v němž je umístěn stator elektromotoru a ložiska hřídele a které je opatřeno připevňovacími patkami.

Odstředivá síla

Vznikne při rotaci hmotného tělesa (v našem případě nevývažku) kolem osy rotace tehdy, když jeho těžiště neleží na ose rotace.

Její velikost je součinem:

 • statického momentu nevývažku
 • druhé mocniny otáček (frekvence)

Statický moment nevývažků

Základní charakteristika nevývažku. Jde o součin:

 • hmotnosti nevývažku
 • vzdálenosti těžiště nevývažku od osy rotace

Jednotkou je kg.mm.

Hodnota, uváděná v tabulkách vlastností vibrátorů, je součtem statického momentu všech (čtyř) nevývažků při jejich nastavení na 100%.

Pracovní moment nevývažků

Dvojnásobek statického momentu. Tato hodnota se uvádí jako vlastnost vibrátoru v německy mluvících zemích. Souvisí to s tím, že charakteristikách vibračních strojů se tam používá rozkmit, zatímco u nás je to amplituda.

Co je základní charakteristikou vibrátoru?

Otáčky a maximální odstředivá síla, kterou je vibrátor schopen vyvodit. Příkon v této souvislosti není příliš důležitý. Odstředivá síla je totiž zcela jednoznačná, u uváděného momentu nevývažků si nemůžeme být jisti tím, zda jde o moment statický nebo pracovní (viz.výše).

Potřebujete nahradit stávající vibrátor?

Obraťtě se na nás a my náhradu navrhneme. Ideální je, pokud je čitelný výrobní štítek. Potřebujeme znát některou z položek podle následujícího seznamu.

 • výrobce a typ vibrátoru. Máme k dispozici katalogy většiny vyráběných vibrátorů a z nich zjistíme vlastnosti vibrátoru a určíme náhradu
 • otáčky a odstředivou sílu, uváděnou zpravidla v N, kN, daN (jednotka daN vypadá dost děsivě, jsou to dekanewtony, dříve kilopondy, což si každý představí jako kilogramy).
 • otáčky vibrátoru ot/min a jeho statický (nebo pracovní) moment, zkrátka něco, co má jednotky jako kg.mm, nebo kg.cm

Pokud se vám nechce štítek studovat, vyfoťte jej a fotku nám pošlete.

Nezoufejte, pokud štítek chybí. Otáčky lze změřit a nevývažek obkreslit a my jeho vlastnosti spočítáme.

Použití příložných vibrátorů

Oklepávání zásobníků

Máte zásobník, silo nebo přesyp s malým sklonem a materiál se nesype tak, jak si představujete? Použití příložného vibrátoru pro oklep problém většinou vyřeší.

 • používají se vibrátory s pracovní frekvencí 50 Hz (3000 ot/min)
 • velikost vibrátoru navrhneme podle velikosti zásobníku a tloušťky jeho stěny
 • připevňovací místo pod vibrátorem je vhodné vyztužit; výztuhy se pak většinou použijí pro připevnění vibrátoru
 • vibrátor většinou neběží trvale, zapíná se v pravidelných intervalech a nechá se volně doběhnout

Pohon vibračních strojů a zařízení

Příložné vibrátory jsou dnes prakticky nejpoužívanějším budičem vibračních strojů. Důvody pro to jsou následující :

 • jednoduchost
 • spolehlivost
 • nízké náklady na údržbu
 • v případě nutnosti velmi rychlá výměna a tedy minimální prostoje

Kolik vibrátorů, jakých a kam je dát

 • oklepový vibrátor většinou stačí jeden a zpravidla se montuje ve spodní třetině kónické části zásobníku; velikost Vám doporučíme
 • u vibrátorů pro pohon strojů je to výhradně věc konstruktéra stroje

Nastavení nevývažků

V případě potřeby lze velikost odstředivé síly a tím i amplitudu kmitu změnit nastavením nevývažků.

 • provádí se to natočením vnitřního otočného nevývažku oproti vnějšímu pevnému
 • pro nastavení je nutné povolit svěrný spoj vnitřního nevývažku
 • hodnota odstředivé síly (v procentech z maxima) je určena polohou barevně označené hrany vnitřního nevývažku proti stupnici na obvodu nevývažku pevného
 • nevývažky na obou koncích vibrátoru musí být nastaveny stejně (pokud jsou na stroji dva vibrátory, pak oba dva musejí být nastaveny shodně).

Hlavní zásady montáže

Dosedací plocha pod patkami vibrátorů

 • musí být rovinná (přes všechna 4 dosedací místa), s maximální odchylkou 0,2 mm
 • drsnost Ra 6,3 až 12,5
 • plochy pod patkami musí být kovově čisté, zbavené barvy, mastnoty či jiného znečištění

Prvky šroubového spoje

Doporučujeme tuto kombinaci:

 • šroub ISO 4014 8.8 (dříve ČSN 02 1101.5) - pozor, opravdu musí být pevnostní !
 • podložka ISO 7090 (dříve ČSN 02 1702.1) - plochá podložka
 • matice ISO 7040 8 (dříve ČSN 02 1492.5) - samojistná matice (s plastovou vložkou)

Pozor:

 • je vhodné používat delší šrouby, které odpovídají dynamickému charakteru namáhání spoje
 • po případné demontáži je nutno použít nové matice

Dotahovací moment

Matice šroubového spoje je nutno dotahovat momentovým klíčem na předepsaný moment podle následující tabulky.

Jmenovitý průměr závit [Hz] Dotahovací moment [N.m]
M 6 9,7
M 8 24,5
M 10 48,4
M 12 84
M 16 209
M 20 406
M 24 699
M 30 1408
M 33 1914
M 36 2456

Periodické kontroly dotažení

Dotažení vibrátorů je nutné zkontrolovat po 1, 8, 100 a pak po každých dalších 300 provozních hodinách (hlavně na vibračních strojích). S největší pravděpodobností se Vám motor po prvním dotahovacím cyklu již nepovolí, jistota je ale jistota... a proto je to tak uvedeno i v technických podmínkách! Stejně tak je nutné postupovat i při výměně vibrátoru.

Provedení příložných vibrátorů

Jaký je rozdíl mezi typy AO a AA?

Z hlediska uživatele naprosto žádný.

Toto označení jsme zvolili proto, aby byla zcela zřejmá souvztažnost s dřívější řadou VO a VA. Rozdíl je v konstrukci tělesa vibrátoru a to je skutečně pro uživatele nepodstatné.

 • AO - těleso vibrátoru je tvořeno jedním odlitkem
 • AA - těleso vibrátoru je sestaveno ze dvou dílů: pláště, v němž je nalisován stator elektromotoru a z ložiskového tělesa, které slouží u uchycení ložisek a nárověň obsahuje připevňovací patky.

Co je typ FO?

Jde o speciální provedení vybraných typů vibrátorů AO, umožňující provozovat vibrátor s otáčkami 6000 ot/min (což je pracovní frekvence 100Hz). Vibrátor ale sám o sobě takovýchto otáček nedosáhne - je nutné jej provozovat s frekvenčním měničem!

Otáčky vibrátoru

Pro různé účely jsou vhodné různé frekvence vibrování! Běžně se používají frekvence, odpovídající otáčkám asynchronních elektromotorů:

Frekvence [Hz] Otáčky [1/min] Provedení elektromotoru Příklad vibrátoru VIBROS
12 750 osmipólové NO28
16 1000 šestipólové NO26
24 1500 čtyřpólové NO24
50 3000 dvoupólové NO22
100 6000 (s měničem) FO22

Poslední číslice v názvu vibrátoru tedy počet pólů elektromotoru.

Napájecí napětí

Standardní provedení vibrátorů je pro 3x400V AC. Na přání je možné vyrobit vibrátory i pro jiné třífázové střídavé napěťové soustavy. V tuto chvíli nevyrábíme vibrátory pro 1x230 V AC, 12V a 24V DC (stejnosměrné).

Napájecí frekvence

Standardní provedení vibrátoru je pro napájecí frekvenci 50 Hz. Pro tuto frekvenci jsou také uváděny všechny hodnoty v tabulkách parametrů. Na přání je možné i provedení pro napájecí frekvenci 60Hz.

Krytí

Krytí vibrátoru je IP 65 dle ČSN EN 6034-5. Jinými slovy: to že na vibrátor prší, mu vůbec nevadí. Nemá větrací otvory jako normální elektromotor, takže do něj nic nenateče.

Vhodnost pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Námi vyráběné vibrátory nejsou určeny pro prostřední s nebezpečím výbuchu (výjimkou je speciální provedení vibrátoru NA66) . Přesto jsme schopni Vám takový vibrátor bez problému dodat.

Izolační třída

Vibrátory jsou vyráběny v teplotní třídě "F" podle ČSN 33 0250.

PTC termistory

Na přání lze vinutí elektromotoru vibrátoru vybavit termistorem pro signalizaci dosažení určité teploty.

Potřeba PTC termistoru může vyplynout např. v případě připojení vibrátoru prostřednictvím frekvenčního měniče (a investoři to většinou v takovém případě požadují). U normálního elektromotoru s poklesem otáček klesá intenzita chlazení. Naše příložné vibrátory však žádné chlazení nemají, naopak, jejich krytí je IP65, takže skutečná potřeba PTC termistoru je sporná. Každopádně pokud takový požadavek je, tak rádi vyhovíme.

Povrchová úprava

Vibrátory jsou standardně opatřeny nátěrem syntetickou barvou S2029 v odstínu 6401. Na přání zákazníka je možný i jiný odstín, resp. barva vhodná pro použití v potravinářství.

Brzdění doběhu vibrátorů

Proč vůbec brzdit?

Pracovní frekvence většiny vibračních strojů, poháněných příložnými vibrátory se pohybuje vysoko nad vlastní (rezonanční) frekvencí. Po vypnutí vibrátorů dochází k jejich pomalému doběhu a ve chvíli, kdy frekvence vibrátorů klesne na vlastní frekvenci stroje, dojde k rezonanci jak vystřižené z učebnice dynamiky. Na několik sekund se výrazně zvýší amplituda kmitu. U řady strojů není tento jev přijatelný. Je možné jej prakticky eliminovat zkrácením doby doběhu.

Jaké stroje brzdit?

Je vhodné brzdit všechny nadrezonanční stroje. Nezbytné je to však pro následující skupiny strojů:

 • všechny typy podavačů a dopravníků, které podávají materiál do váhy - při nebrzděném doběhu může docházet k nekotrolovanému dosypávání
 • velké a těžké stroje - u nich při nebrzděném doběhu nelze vyloučit poškození pružin nebo i dokonce vlastního stroje
 • stroje s hermetizovanými vstupy a výstupy - hrozí možnost poškození hermetizačních prvků (tkaniny, flexibilní hadice)

Jak brzdit?

Pomocí tzv. stejnosměrného brzdění.

Vinutí statoru vibrátoru (resp. jeho vybrané fáze) se připojí na stejnosměrný proud. Takto vytvořené nerotující magnetické pole v interakci s vinutím rotoru způsobí během několika sekund jeho zastavení. Pro realizaci takového zapojení dodáváme základní prvek - speciálně navržený usměrňovač, označený jako BSB (blok stejnosměrného brzdění). Zapojení BSB je nutno provést podle námi dodaného schematu (je zapotřebí další stykač a časové relé). Můžeme také dodat rozvaděč pro připojení vibračního stroje, který bude BSB v příslušném zapojení obsahovat.